Electe

Internacionalna umetnička radionica klarineta 2018.

Pozivamo studente muzičkih akademija, kao i učenike srednjih i osnovnih muzičkih škola, zainteresovane da unaprede, prošire i usavrše svoja muzička umeća, da učestvuju u Internacionalnoj umetničkoj radionici klarineta 2018.

Seminar će voditi istaknuti muzički pedagog i solista mr Nikola Srdić, redovni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu,  mr Pete Đuro profesor u muzičkoj školi „Isidor Bajić“ Novi Sad, prof. Tadej Kenig, prvi klarinet Ljubljanske opere i docent na Akademiji za glazbu u Ljubljani i profesor Olivier Faure, koga je za ovaj seminar preporučila svetski poznata fabrika klarineta Selmer, inače profesor u Music School of Bois d’Arcy, Yvelines (FRANCE) and Neuilly Plaisance (93).

Radionica će biti realizovana od 18. do 25. avgusta 2018. godine na planini Gučevo kod Loznice. Za sve polaznike seminara predviđena su četiri časa, a polaznici će biti u mogućnosti da se sa profesorima dogovore i o dodatnoj nastavi, kao i o nastupu na završnom koncertu.

Za sve polaznike koji se prijave na Internacionalnu umetničku radionicu klarineta 2018 obezbeđene su prostorije za vežbanje i usviravanje, a omogućeno je i da slušaju časove ostalih kandidata i da na taj način i pasivno učestvuju na seminaru.

Da biste se uspešno prijavili potrebno je da:

popunite On-Line prijavu (najkasnije do 11. maja 2018. godine),
izvršite uplatu prvog dela kotizacije (najkasnije do 11. maja 2018. godine) i
uplatu prve rate za smeštaj (najkasnije do 11. maja 2018. godine).

Prijavite se!

 

KOTIZACIJA

Kotizacija za polaznike Internacionalne umetničke radionice klarineta iznosi 60 € (za nižu školu), 90 € (za srednju školu) i 110 € (za studente). Uplatu prvog dela kotizacije, u iznosu od 20 €, potrebno je izvršiti u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, najkasnije do 11. maja 2018. godine. Ostatak kotizacije potrebno je doneti pri dolasku na seminar.

Način uplate kotizacije

Uplatilac: Ime, prezime i adresa polaznika seminara
Svrha plaćanja: Kotizacija za IURK
Naziv korisnika: Udruženje „Electe“
Praška 44/3
24000 Subotica
Račun primaoca: 165-21943-79
Za dodatne informacije obratiti se na telefon:
+381 66 41 48 00

SMEŠTAJ

Cena smeštaja za sedam punih pansiona i boravak na Gučevu iznosi 14.400 RSD. Svim polaznicima Internacionalne umetničke radionice klarineta omogućeno je da plate smeštaj u četiri mesečne rate u iznosu od 3.600 RSD.

Uplate smeštaja u ratama:

I ratu neophodno je izvršiti do 11. maja,
II ratu do 11. juna,
III ratu do 11. jula,
IV ratu do 13. avgusta.

Način uplate smeštaja

Uplatilac: Ime, prezime i adresa polaznika
Svrha plaćanja: Smeštaj za IURK (broj rate – I, II, III i/ili IV)
Naziv korisnika: Udruženje „Electe“
Praška 44/3
24000 Subotica
Račun primaoca: 165-21943-79
Za dodatne informacije obratiti se na telefon:
+381 66 41 48 00

VAŽNO: Na uplatnicu je potrebno upisati ime POLAZNIKA SEMINARA koji će pohađati radionicu, a ne ime roditelja.

Uplatu prvog dela kotizacije i rate za smeštaj moguće je izvršiti preko jedne uplatnice, s tim da je potrebno to naznačiti (kotizacija i smeštaj za IURK).

1 komentar

    Šta Vi mislite?