Electe

SAZNAJTE...

Dario Zingales – seminar klarineta

Pozivamo studente muzičkih akademija, kao i učenike srednjih i osnovnih muzičkih škola, zainteresovane da unaprede, prošire i usavrše svoja muzička umeća, da učestvuju na seminaru klarineta Daria Cingalesa (Austrija/Italija). Twitter0 AccessDeniedAccess DeniedT66QS1P0RRKGT6QPbKSmYwUYY0qrXCZGUC6Y4cJbTNuICsZPUObaMXfFdOP0uaZvtCWzKDGOJt/dEZp6CFruG46tmiw= AccessDeniedAccess DeniedBAMMTCKTZRMDNE16YNX04i+AC4QzNurphSptpsX4vcDFQGDFvgDjJ5YAKlNBlhz+KrrXa4AmYmAppkAIl9G0+OtPRDA=Google0 Facebook0 Linkedin0 Email0

Umetnička radionica flaute 2020.

Pozivamo studente muzičkih akademija, kao i učenike srednjih i osnovnih muzičkih škola, zainteresovane da unaprede, prošire i usavrše svoja muzička umeća, da učestvuju u Umetničkoj radionici flaute. Tema ovogodišnje radionice će biti: „Vežbanje – ciljevi, glavne tačke pažnje i praktikum“. Twitter0 AccessDeniedAccess DeniedT66QS1P0RRKGT6QPbKSmYwUYY0qrXCZGUC6Y4cJbTNuICsZPUObaMXfFdOP0uaZvtCWzKDGOJt/dEZp6CFruG46tmiw= AccessDeniedAccess DeniedBAMMTCKTZRMDNE16YNX04i+AC4QzNurphSptpsX4vcDFQGDFvgDjJ5YAKlNBlhz+KrrXa4AmYmAppkAIl9G0+OtPRDA=Google0 Facebook0 Linkedin0 Email0

Letnja umetnička radionica flaute 2019.

Pozivamo studente muzičkih akademija, kao i učenike srednjih i osnovnih muzičkih škola, zainteresovane da unaprede, prošire i usavrše svoja muzička umeća, da učestvuju u Umetničkoj radionici flaute. Twitter0 AccessDeniedAccess DeniedT66QS1P0RRKGT6QPbKSmYwUYY0qrXCZGUC6Y4cJbTNuICsZPUObaMXfFdOP0uaZvtCWzKDGOJt/dEZp6CFruG46tmiw= AccessDeniedAccess DeniedBAMMTCKTZRMDNE16YNX04i+AC4QzNurphSptpsX4vcDFQGDFvgDjJ5YAKlNBlhz+KrrXa4AmYmAppkAIl9G0+OtPRDA=Google0 Facebook0 Linkedin0 Email0

Internacionalna umetnička radionica klarineta 2019.

Pozivamo studente muzičkih akademija, kao i učenike srednjih i osnovnih muzičkih škola, zainteresovane da unaprede, prošire i usavrše svoja muzička umeća, da učestvuju u Internacionalnoj umetničkoj radionici klarineta 2019. Twitter0 AccessDeniedAccess DeniedT66QS1P0RRKGT6QPbKSmYwUYY0qrXCZGUC6Y4cJbTNuICsZPUObaMXfFdOP0uaZvtCWzKDGOJt/dEZp6CFruG46tmiw= AccessDeniedAccess DeniedBAMMTCKTZRMDNE16YNX04i+AC4QzNurphSptpsX4vcDFQGDFvgDjJ5YAKlNBlhz+KrrXa4AmYmAppkAIl9G0+OtPRDA=Google0 Facebook0 Linkedin0 Email0