Electe

Internacionalna umetnička radionica klarineta 2017.

Pozivamo studente muzičkih akademija, kao i učenike srednjih i osnovnih muzičkih škola, zainteresovane da unaprede, prošire i usavrše svoja muzička umeća, da učestvuju u Internacionalnoj umetničkoj radionici klarineta 2017.

Seminar će voditi istaknuti muzički pedagog i solista mr Nikola Srdić, redovni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu,  mr Pete Đuro profesor u muzičkoj školi „Isidor Bajić“ Novi Sad i prof. Tadej Kenig, prvi klarinet Ljubljanske opere i docent na Akademiji za glazbu u Ljubljani.

Radionica će biti realizovana od 19. do 26. avgusta 2017. godine na planini Gučevo kod Loznice. Za sve polaznike seminara predviđena su četiri časa, a polaznici će biti u mogućnosti da se sa profesorima dogovore i o dodatnoj nastavi, kao i o nastupu na završnom koncertu.

Za sve polaznike koji se prijave na Internacionalnu umetničku radionicu klarineta obezbeđene su prostorije za vežbanje i usviravanje, a omogućeno je i da slušaju časove ostalih kandidata i da na taj način i pasivno učestvuju na seminaru.

Da biste se uspešno prijavili potrebno je da:

  • popunite On-Line prijavu (najkasnije do 16. maja 2017. godine),
  • izvršite uplatu prvog dela kotizacije (najkasnije do 16. maja 2017. godine) i
  • uplatu prve rate za smeštaj (najkasnije do 16. maja 2017. godine).

Prijavite se!

KOTIZACIJA

Kotizacija za polaznike Internacionalne umetničke radionice klarineta iznosi 60 € (za nižu školu), 90 € (za srednju školu) i 110 € (za studente). Uplatu prvog dela kotizacije, u iznosu od 20 €, potrebno je izvršiti u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, najkasnije do 16. maja 2017. godine. Ostatak kotizacije potrebno je doneti pri dolasku na seminar.

 Način uplate kotizacije

Uplatilac: Ime, prezime i adresa polaznika seminara
Svrha plaćanja: Kotizacija za URK
Naziv korisnika: Udruženje „Electe“
Praška 44/3
24000 Subotica
Račun primaoca: 165-21943-79
Za dodatne informacije obratiti se na telefon:
+381 66 41 48 00

SMEŠTAJ

Cena smeštaja za sedam punih pansiona i boravak na Gučevu iznosi 14.400 RSD. Svim polaznicima Internacionalne umetničke radionice klarineta omogućeno je da plate smeštaj u četiri mesečne rate u iznosu od 3.600 RSD.

Uplate smeštaja u ratama za smeštaj: 

  • I ratu neophodno je izvršiti do 16. maja,
  • II ratu do 16. juna,
  • III ratu do 17. jula,
  • IV ratu do 16. avgusta.

Način uplate smeštaja

Uplatilac: Ime, prezime i adresa polaznika
Svrha plaćanja: Smeštaj za URK (broj rate – I, II, III i/ili IV)
Naziv korisnika: Udruženje „Electe“
Praška 44/3
24000 Subotica
Račun primaoca: 165-21943-79
Za dodatne informacije obratiti se na telefon:
+381 66 41 48 00

VAŽNO: Na uplatnicu je potrebno upisati ime POLAZNIKA SEMINARA koji će pohađati radionicu, a ne ime roditelja.

Uplatu prvog dela kotizacije i rate za smeštaj moguće je izvršiti preko jedne uplatnice, s tim da je potrebno to naznačiti (kotizacija i smeštaj za URK).

Šta Vi mislite?