Electe

Danijel Gašparović & Nikola Kos

Usled bolesti umetnika koncert se otkazuje.

Subota, 2. decembar, rezervisan je za klavirski duo iz Hrvatske koga čine Danijel Gašparović i Nikola Kos. Koncert će biti održan u Velikoj većnici Gradske kuće s početkom u 20 časova. Ulaz je slobodan!

DANIJEL GAŠPAROVIĆ

DANIJEL GAŠPAROVIĆ (Zagreb, 1988.) diplomirao je u razredu Ljubomira Gašparovića, a magistrirao u razredu Đorđa Stanettija na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Usavršavao se na University for Music and Performing Arts u Pečuhu (Mađarska) u razredu Csabe Királya. Dobitnik je državnih, međunarodnih i dekanovih nagrada, a bio je i stipendist Grada Zagreba.
Samostalno i kao komorni glazbenik nastupao je na Osorskim glazbenim večerima, Hvarskim ljetnim igrama, Vinkovačkim jesenima, Zagreb Piano Duo Festivalu, Svibanjskim glazbenim večerima u Šibeniku, Papandopulijani u Tribunju, u ciklusima Cristoforium, Fortissimo possibile i glazbenom projektu Glazbena paleta u Zagrebu, ciklusu HNK Šibenik, na festival Summer Concerts u Caserti (Italija), na festivalima Nei Suoni dei Luoghi u Italiji, Musica Maxima i Svibanjskim glazbenim večerima u Šibeniku, Ohridskom letu i Esenskim glazbenim večerima u Makedoniji, koncertima u Ljubljani, festivalima u Dubrovniku, Lošinju i Zagrebu te mnogim drugima. Izvođački i organizacijski sudjelovao je u projektima poput 7u7za70, posvećenom životu i radu Dubravka Detonija, integralnim izvedbama Debussyjevih Preludija, koncertu u povodu dvadeset godina Zagrebačkih dječaka u Muzeju Mimari, prvoj integralnoj izvedbi 32 Beethovenove sonate u Hrvatskoj i drugima. Također, aktivno nastupa u Hrvatskom društvu književnika te na otvorenjima Hrvatskih književnih večeri kao i na mnogim drugim projektima.
Nastupio je i organizacijski sudjelovao na izložbi klavira nazvanoj Deset klavira u Muzeju za umjetnost i obrt 2012. godine, izvodeći djela Schuberta i Saint-Saënsa. Od 2009. do 2014. godine jedan je od organizatora i voditelja ciklusa koncerata studenata Muzičke akademije u Zagrebu Virtuoso. Aktivno se bavi organizacijskim i producentskim poslom pa je tako surađivao na zajedničkim projektima sa Koncertnom dvoranom Vatroslava Lisinskog, HRT-om, Hrvatskim društvom glazbenih umjetnika, gradom Zagrebom, Austrijskim kulturnim forumom, Gradskom Skupštinom Grada Zagreba, Ministarstvom kulture RH, brojnim partnerima iz inozemstva, brojnim ambasadama i ostalim partnerima.
Surađivao je s eminentnim orkestrima i dirigentima poput Zagrebačkog omladinskog komornog orkestra pod vodstvom Zlatana Srzića, Zagrebačkim solistima pod vodstvom Roberta Lehrbaumera i drugih. Aktivno se usavršavao na seminarima eminentnih umjetnika (Peter Eicher, Karl-Heinz Kämmerling, Eugen Indjic, Snežana Anastasova Čadikovska, Boris Romanov, Ruben Dalibaltayan).
Sudjelovao je na brojnim televizijskim i radijskim snimanjima.
Dobitnik je Dekanove nagrade 2010. godine, a tijekom studija bio je stipendist grada Zagreba.
Redovito nastupa s mladim umjetnicima poput baritona Matije Meića, kao i s Nikolom Kosom u klavirskom duu Kos-Gašparović i Krešimirom Starčevićem u klavirskom duu Gašparović-Starčević te redovito nastupa sa ocem Ljubomirom Gašparovićem u klavirskom duu Gašparović diljem zemlje i inozemstva.
Član je žirija renomiranih natjecanja kao što su Santa Cecilia u Portu, RPM International Piano Competition u San Remu, WPTA IPC u Madridu, New Generation u Moskvi, Oskar Rieding u Celju, Gothenburg Piano Festival&Competiton u Gothenburgu, Piano Concerto Festivalu i brojnim drugima.
Dobitnik je Nagrade za najbolju umjetničku suradnju na Tribini Darko Lukić 2016. godine.
Profesor je klavira na Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću u Zaboku, izvršni i umjetnički voditelj Umjetničke organizacije Cristoforium koja organizira vrhunske cikluse koncerata – Cristoforium, Pleyel Svetislava Stančića, Glazbene večeri u Staroj gradskoj vijećnici, Glazbena Rijeka te niz drugih bitnih kulturno-obrazovno-turističkih sadržaja te direktor i osnivač tvrtke CristoforiumArt za menadžment umjetnika i usluge u kulturi, koja zastupa neke od najuvaženijih domaćih i svjetskih umjetnika poput Juliana Rachlina, Romana Simovića, Borisa Andrianova, Miloša Karadaglića, Roberta Lakatoša, Aljoše Jurinića, Lovre Marušića, Andreya Gugnina, Conrada Van Alphena, Sinfonie Rotterdam i drugih. Predsjednik je WPTA Croatia od 2018. godine te je umjetnički i izvršni direktor međunarodnog festivala Dani Josipa Kašmana na otoku Lošinju.
Zajedno sa ocem Ljubomirom, vlasnik je najveće i najvrijednije privatne zbirke povijesnih klavira u ovom dijelu Europe – Zbirke klavira Danijela i Ljubomira Gašparovića.

DANIJEL GAŠPAROVIĆ (Zagreb, 1988) graduated in the class of Ljubomir Gašparović and received his master’s degree in the class of Đorđe Stanetti at the Music Academy of the University of Zagreb. He studied at the University for Music and Performing Arts in Pécs (Hungary) in the class of Csaba Király.
He is the winner of various national, international and dean’s awards, and was also a scholarship holder of the City of Zagreb. Independently and as a chamber musician, he performed at the Osorske Music Evenings, Hvar Summer Games, Vinkovci Autumns, Zagreb Piano Duo Festival, May Music Evenings in Šibenik, Papandopuliana in Tribunj, in the concert cycles Cristoforium, Fortissimo possibile and the music project Musical Palette in Zagreb, the cycle of the Croatian National Theater Šibenik, at the Festival of Summer Concerts in Caserta (Italy), at the Nei Suoni dei Luoghi festivals in Italy, Musica Maxima and May Music Nights in Šibenik, the Ohrid Summer Nights in North Macedonia and Essen Music Nights in Germany, concerts in Ljubljana, festivals in Dubrovnik, Lošinj, Zagreb and many others. As a performer and organizer, he participated in projects such as 7in7for70, dedicated to the life and work of Dubravko Detoni, integral performances of Debussy’s Preludes, a concert celebrating 20 years of the Zagreb Boys at the Mimari Museum, the first integral performance of 32 Beethoven sonatas in Croatia, and others. A professor of piano at the School of Art, Design, Graphics and Clothing in Zabok, he is also the executive and artistic director of the Cristoforium Art Organization, which organizes eminent concert cycles – Cristoforium, Pleyel of Svetislav Stančić, Musical nights at the Old Town Hall, Musical Rijeka and a number of other significant cultural-educational-tourist contents and the director and founder of the Cristoforium Art company for artist management and cultural services, which represents some of the most respected domestic and international artists. Gašparović has been the president of WPTA Croatia since 2018 and is the artistic and executive director of the International Festival ‘Josip Kašman Days’ on the island of Lošinj. Together with his father Ljubomir, he is the owner of the largest and most valuable private collection of historic pianos in this part of Europe – the Piano Collection of Danijel and Ljubomir Gašparović.

NIKOLA KOS

Nikola Kos rođen je 1989. u Puli. Klavir počinje učiti u rodnom Poreču u sedmoj godini, a nastavlja na Glazbenoj školi Pavla Markovca u Zagrebu. Sa šesnaest godina upisuje Muzičku akademiju Sveučilišta u Zagrebu gdje klavir diplomira 2010. godine u klasi prof. Ljubomira Gašparovića. Paralelno upisuje i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem diplomira 2014. godine, a kardiologiju specijalizira 2021. godine u Kliničkom bolničkom centru Sestara milosrdnica, gdje i danas radi te se bavi interventnom kardiologijom i bolestima krvnih žila. Radi i kao vanjski suradnik na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na diplomskom studiju medicine na hrvatskom i engleskom jeziku. Na istom fakultetu trenutno završava doktorski studij biomedicine na temu akutnog infarkta miokarda.
Tijekom svog glazbenog školovanja, osvojio je više nagrada na domaćim i međunarodnim natjecanjima – prva nagrada na Državnom natjecanju kao solista (2003. i 2005.) te kao član klavirskog dua (2007.), druga nagrada na Međunarodnom natjecanju „Skale i etide“ u Zagrebu 2004. godine (uz posebnu nagradu za izvedbu skladbe J. S. Bacha i skladbe domaćeg autora), prvo mjesto na Međunarodnom natjecanju Muzičari novog milenija u Skopju, 2004. godine, četvrta nagrada na Međunarodnom natjecanju EPTA u Osijeku, 2005. godine.
Nastupao je kao solist uz Zagrebačku filharmoniju te uz Simfonijski orkestar Muzičke akademije u Zagrebu. Dobitnik je Dekanove i Rektorove na Muzičkoj akademiji te Dekanove nagrade na Medicinskoj akademiji. Snimao je za Hrvatsku radioteleviziju i Hrvatski radio. Nastupio je u svim većim gradovima Hrvatske, u Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Italiji, Austriji, Srbiji i Portugalu.
Osim kao solista, često svira i kao član komornih sastava a i danas nastupa u klavirskom duu s Danijelom Gašparovićem.

NIKOLA KOS was born in 1989 in Pula. He started playing piano in his hometown Poreč at the age of seven year, then continued at the Music School of Pavle Markovac in Zagreb. At the age of sixteen, he entered the Music Academy of the University of Zagreb, where he graduated in piano in 2010 in the class of prof. Ljubomir Gašparović. Parallel to his music studies, he also started studying medicine at the Faculty of Medicine, where he graduated in 2014, and specialized in cardiology in 2021 at the Clinical Hospital Center of the Sisters of Mercy, where he continues to work in the field of interventional cardiology and vascular diseases. He also works as an external associate at the Faculty of Medicine of the University of Zagreb on the graduate study program of medicine in Croatian and English. It is here that he is currently completing his doctoral studies in biomedicine on the topic of acute myocardial infarction. During his musical education, he won several prizes at domestic and international competitions – 1st prize at the National Competition as a soloist (2003 and 2005) and as a member of a piano duo (2007), 2nd prize at the International Competition „Scales and Etudes“ in Zagreb in 2004 (with a special award for the performance of a composition by J.S. Bach and a composition by a domestic author), 1st place at the International Musicians of the New Millennium Competition in Skopje, 2004, 4th prize at the International EPTA Competition in Osijek, 2005. He performed as a soloist with the Zagreb Philharmonic and with the Symphony Orchestra of the Academy of Music in Zagreb. He was also the recipient of the Dean’s and Rector’s awards at the Music Academy and the Dean’s Award at the Medical Academy. He recorded for Croatian Radio Television and Croatian Radio. He had performances in most of the major cities in Croatia, as well as in Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Italy, Austria, Serbia and Portugal.

Šta Vi mislite?