Electe

Umetnička radionica klarineta 2016.

Pozivamo studente muzičkih akademija, kao i učenike srednjih i osnovnih muzičkih škola, zainteresovane da unaprede, prošire i usavrše svoja muzička umeća, da učestvuju u Umetničkoj radionici klarineta.Seminar će voditi istaknuti muzički pedagog i solista mr Nikola Srdić, redovni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, prof. Radovan Kavalin, mr Pete Đuro profesor u muzičkoj školi „Isidor Bajić“ i prof. Tadej Kenig prvi klarinet Ljubljanske opere i docent na Akademiji za glazbu u Ljubljani.

Radionica će biti realizovana od 14. do 21. avgusta 2016. godine na planini Gučevo kod Loznice. Za sve polaznike seminara obezbeđene su prostorije za vežbanje i usviravanje. Svim polaznicima koji se prijave na Umetničku radionicu klarineta omogućeno je da slušaju ostale kandidate.

Da biste se uspešno prijavili potrebno je da popunite On-Line prijavu, izvršite uplatu prvog dela kotizacije i uplatu prve rate za smeštaj.

Prijavite se!

KOTIZACIJA

Kotizacija za polaznike Umetničke radionice klarineta iznosi 60 € (za nižu školu), 90 € (za srednju školu) i 110 € (za studente). Uplatu prvog dela kotizacije, u iznosu od 20 €, potrebno je izvršiti u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, do 20. maja 2016. godine. Ostatak kotizacije potrebno je doneti pri dolasku na seminar.

 Način uplate kotizacije

Uplatilac: Ime, prezime i adresa polaznika
Svrha plaćanja: Kotizacija za URK
Naziv korisnika: Udruženje „Electe“
Praška 44/3
24000 Subotica
Račun primaoca: 165-21943-79
Za dodatne informacije obratiti se na telefon:
+381 66 41 48 00

SMEŠTAJ

Cena smeštaja za 7 punih pansiona i boravak na Gučevu iznosi 14.400 RSD. Svim polaznicima Umetničke radionice klarineta omogućeno je da plate smeštaj u četiri mesečne rate u iznosu od 3.600 RSD. Uplatu I rate potrebno je izvršiti do 20. maja,  a svaka naredna rata uplaćuje se u sledećim terminima: II rata do 20. juna, III rata do 20. jula, IV rata do 10. avgusta.

Način uplate smeštaja

Uplatilac: Ime, prezime i adresa polaznika
Svrha plaćanja: Smeštaj za URK
Naziv korisnika: Udruženje „Electe“
Praška 44/3
24000 Subotica
Račun primaoca: 165-21943-79
Za dodatne informacije obratiti se na telefon:
+381 66 41 48 00

VAŽNO: Na uplatnicu je potrebno upisati IME DETETA koje će pohađati radionicu, a ne ime roditelja.

Uplatu prvog dela kotizacije i rate za smeštaj moguće je izvršiti preko jedne uplatnice, s tim da je potrebno to naznačiti (kotizacija i smeštaj za URK)

3 komentara

    Šta Vi mislite?