Electe

TAMI KANAZAWA & YUVAL ADMONY (ISRAEL/JAPAN)

TAMI KANAZAWA & YUVAL ADMONY (ISRAEL/JAPAN)
21. januar 2019, 20 časova / January 21, 2019, 8:00 PM
Gradska kuća Subotica / City Hall of Subotica

Drugi deo 5. International Piano Festa, otvoriće klavirski duo Tami Kanazava i Juval Admoni (Japan-Izrael), u ponedeljak 21. januara s početkom u 20 časova. Koncert će biti održan u Velikoj većnici Gradske kuće u Subotici. Ovo će biti druga poseta svetski poznatog klavirskog dua našem gradu, a pored koncerta oni će održati i majstorski kurs za mlade pijaniste u Muzičkoj školi Subotica.
Pratite i ostale koncerte u okviru drugog dela 5. International Piano Festa u Subotici.

The second part of the 5th International Piano Fest will be opened by the piano duo Tami Kanazawa and Juval Admony (Japan-Israel), on Monday, January 21st at 20:00. The concert will be held in the City Hall of Subotica. This will be the second visit of the world-renowned piano duo to our city, and beside this concert they will also hold a master class for young pianists at the Music School Subotica.
Also follow other concerts of the 5th International Piano Festival in Subotica.

PROGRAM:
Franz Schubert: Fantasie in F Minor D. 940
Haim Alexander: 6 Israeli Dances
Claude Debussy: Petite Suite
Maurice Ravel: Rapsodie espagnole
– Prélude à la nuit
– Malagueña
– Habanera
– Feria

TAMI KANAZAWA i JUVAL ADMONY (Japan-Izrael)

Bračni par Kanazava-Admoni osvojio je prve nagrade na pet međunarodnih takmičenja kao klavirski duo:
2008 – nagrada u Oslu na konkursu „Grig“,
2005 – Zlatna nagrada Menuhin u Osaki,
2002 – IBLA GRAND PRIZE na Siciliji,
2001 – Rimska nagrada i
2000 – Tokio takmičenje dua.
Dobitnici su nagrade izraelskog ministra kulture kao Stalna kamerna grupa. Njihovo izvođenje opisano je kao: „Jedinstvo i muzikalnost koji su iznad kritike“ [Music Todai, Japan],“Vrhunac virtuoznosti i fantazije“ [BNN Nemačka],“Zapanjujuća koordinacija i prefinjeni muzički ukus“[Jerusalem Post] i „Pravi umetnički osećaj“[Odessa Reporter]. Nakon ushićenih kritika, nastupili su u preko 25 zemalja, uključujući prestižne dvorane kao što su Karnegi hol, Njujork, Argentina Teatar u Rimu, Tokio Metropolitan festival Hol i druge.
Nastupaju na međunarodnim festivalima uključuju Prolećni festival u Budimpešti, Festival klavirskih dua u Nemačkoj, Dueti na Baltičkom moru u Sankt Peterburgu, Odesa u Ukrajini, Felicja Blumental Festival u Izraelu, Gornji Gallilee Festival i izraelski Festival. Ovo je njihov drugi nastup na subotičkom International piano festu i drugi majstorski kurs u Subotici.
Njihova izvođenja prenošena su na radijskim stanicama BBC London, CBC Kanada, NHK Japan, Izrael „Glas muzike“ i mnogim drugim. Nastupili su s vodećim izraelskim orkestrima, uključujući: Jerusalimski simfonijski orkestar, Izraelski simfonijski orkestar, Rishon Lezion, Izraelski kamerni orkestar Tel Aviva, Izrael Kibubc orkestar, Izrael Sinfonietta Beer Sheva, Raanana Simphonette i drugim.
Simfonijske poeme Franca Lista u njihovom izvođenju su pohvaljene NAKSOS oznakom u muzičkim časopisima Fanfare i International Piano. Takodje objavljeno: Rhapsodies for Two Pianos (Romeo Record).
Profesori su klavirskog dua u Muzičkoj školi Buchman-Mehta na Univerzitetu u Tel Avivu i drže međunarodni kurs klavira The Tel Hai na Israeli Southern dessert.
Par održava majstorske kurseve na univerzitetima, međunarodnim kursevima, udruženjima nastavnika za klavir i festivalima u: Norveškoj, Koreji, Japanu, Kanadi, Srbiji i Rusiji.

TAMI KANAZAWA & YUVAL ADMONY (Japan-Israel)

Married couple, The Kanazawa-Admony Piano Duo has won the first prize in 5 international piano duo competitions: 2008 Oslo Prize in Concours Grieg, 2005 Menuhin Gold Prize in Osaka, 2002 IBLA GRAND PRIZE in Sicily, 2001Rome Prize and The 2000 Tokyo Duo Competition. Recipients of The Israel Minister of Culture Award for a Permanent Chamber Group. Their playing has been described as: Unity and musicality that is above criticism.“ [Music Today, Japan], “Heights of virtuosity and fantasy” [BNN Germany], “Astonishing coordination and re_ned musical taste” [Jerusalem Post] and “Real artistic sentiment” [Odessa Reporter].
Followed by rave reviews, appeared in over 25 countries, including prestigious halls such as Carnegie Hall, New York, Argentina Theatre in Rome, Tokyo Metropolitan Festival Hall and others. International Festivals include The Budapest Spring Festival, Klavierduo Festival in Germany, Duets in The Baltic Sea in St. Petersburg, Odessa Dialogues in Ukraine, and in Israel the Felicja Blumental Festival, Upper Gallilee Festival and The Israel Festival. This is their second appearance in the Subotica piano Fest and master Classes.
Radio Broadcasts include BBC London, CBC Canada, NHK Japan, Israel „Voice of Music“ and more. Appeared with Israel’s leading orchestras including; The Jerusalem Symphony Orchestra, Israel Symphony Orchestra, Rishon Lezion, Israel Chamber Orchestra of Tel Aviv, Israel Kibbutz Orchestra, Israel Sinfonietta Beer Sheva, Raanana Symphonette and others.
Their Symphonic Poems by Liszt with NAXOS Label was acclaimed in the music magazines Fanfare and International Piano. Also released: Rhapsodies for Two Pianos with Romeo Record. Piano Duo Professors at the Buchman-Mehta School of Music in Tel Aviv University and The Tel Hai International Piano Master Course in the Israeli Southern dessert. The couple has been invited to conduct master classes in Universities, International Courses, Piano Teachers Associations and Festivals in: Norway, Korea, Japan, Canada, Serbia, and Russia.

Šta Vi mislite?