Electe

#FEMUS2019 – Čestitamo!

#FEMUS2019

Glavne nagrade festivala:
1. nagrada – Bence Mate, saksofon
2. nagrada – Jakab Tivadar, klarinet
3. nagrada – Mađari Timot Gergelj, saksofon

Nagrada publike Bence Mate

Najbolji muzički pedagozi:
Valerija Kamplet – flauta (Slovenija)
Endre Đulai – klarinet (Mađarska)
Eržebet Šeleljo – saksofon (Mađarska)

Najbolji korepetitori:
Ema Močari – flauta (Mađarska)
Edit Rihter – klarinet (Mađarska)
Eva Mikola – saksofon (Mađarska)

 

Svi laureati FEMUS 2019:

FLAUTA
Britvić Karla (Hrvatska), prektategorija
Lar Janka Eva (Mađarska), I kategorija
Hodournik Veronika (Slovenija), III kategorija

KLARINET
Petik Žofija (Mađarska), pretkategorija
Kovač Marko Akoš (Mađarska), I kategorija
Župoš Jožef (Mađarska), II kategorija
Kustoš Oliver (Mađarska), III kategorija
Jakab Tivadar (Mađarska), IV kategorija

SAKSOFON
Fridrik Eva (Srbija), pretkategorija
Ljubičić Vladica (Srbija), I kategorija
Mađari Timot Gergelj (Mađarska), II kategorija
Havaši Krištof Janoš (Mađarska), III kategorija
Bence Mate (Mađarska), IV kategorija

Nagrade za najbolje takmičare FEMUS 2019 pripremili su:

Media&Music, Kestelj (Mađarska)
Pionir, Subotica
Suvenirnica daroteka Natura STIL, Subotica

Hvala svima koji su podržali ovogodišnji festival FEMUS!
Nadamo se viđenju i muziciranju na jubilarnom 10. festivalu #FEMUS 2020

Šta Vi mislite?