Electe

Saxophone Masterclass

Već tradicionalno u sklopu festivala Femus organizovan je seminar sakosofona koji je održan 24. februara 2014. godine u prostorijama Danilo Kiš fondacije. Seminar je vodio profesor Tomislav Žužak iz Republike Hrvatske, a predavanje je pohađalo devet aktivnih polaznika seminara kao i veliki broj pasivnih slušalaca.