Electe

Tamara Štricki Seg

Maturirala je 2005. godine u srednjoj školi Muzička škola Subotica, na odsecima Muzički saradnik i Muzički izvođač – flauta. Odsek za etnomuzikologiju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. dr Nicea Fracilea završila je 2012. godine, sa temom diplomskog rada Kraljički običaji Bunjevaca iz Subotice i okoline.

Od 2010. godine zaposlena je u Muzičkoj školi Subotica, gde i danas radi kao nastavnik etnomuzikoloških predmeta i tradicionalnog pevanja na Odseku za tradicionalno pevanje. U toku pedagoškog rada, njeni učenici su nastupili na velikom broju školskih i lokalnih manifestacija, a takođe su nagrađivani na festivalima i takmičenjima kao što su Internet Music Competition, Festival mladih izvođača tradicionalne muzike u MŠ Mokranjac u Beogradu, emisiji za negovanje muzičke tradicije Šljivik (RTS), na festivalu Glas anđela, na saboru Zlatni opanak u Valjevu, na Vokalnom etno festivalu VEF u Negotinu, na takmičenju Srpska tradicionalna pesma u Mladenovcu.

U više navrata nastupila je kao vokalni solista u pratnji Narodnog i tamburaškog orkestra Radio televizije Vojvodine, Subotičkog tamburaškog orkestra, te na Festivalu Bunjevački pisama, a takođe je kao solista nastupila i na Festivalima bunjevačkog narodnog stvaralaštva.

Član je pevačkog trija Rođenice od 2009. godine, sa kojim izvodi pesme balkanskog područja različitih stilova, najpribližnijim tradicionalnom, seoskom pevanju. Trio je nastupio u više navrata u Rumuniji (Braila: Festival “Ljubavna pesma kraj Dunava”), Mađarskoj (Budimpešta: Poljski institut, Tiloš radio) i Srbiji. Rođenice od 2015. godine nastupaju uz vokalno-instrumentalni sastav Argo iz Budimpešte (Budimpešta: Lumen, Jedermann, Beograd: Ring Ring festival, Kanjiža: Jazz festival). Ostvarile su uspešnu saradnju s profesionalnim orkestrom Moldavije Lautari, s instrumentalnim ansamblom Serboplov, kao i sa multiinstrumentalistom Bojanom Milinkovićem.

U Rumuniji, u gradu Braila na međunarodnom festivalu Ljubavna pesma kraj Dunava kao vokalna solistkinja osvojila je drugu nagradu stručnog žirija 2008. godine, dok je vokalni trio Rođenice, čiji je član osvojio prvu nagradu stručnog žirija ovog takmičenja, 2010. godine.

Spoljni je saradnik Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata (od 2012. godine), predavač je Seminara bunjevačkog stvaralaštva u Tavankutu (od 2013. godine), piše za magazin Etnoumlje (od 2014. godine), predavač је Etnokampa u Kikindi (od 2016. godine). Saradnik je Leksikona podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca (od 2017. godine). Rukovodila je pevačkim sekcijama i podučavala folklorne sekcije pevanju u kulturno-umetničkim društvima u Subotici; OKUD Mladost (2013), HKC Bunjevačko kolo (2016), i u Tavankutu HKPD Matija Gubec (od 2017). Godine 2017. bila je predavač tehnike pevanja u okviru Dramske sekcije u Baletskoj školi Raičević. 

Godine 2010. sa svojim kolegama osniva organizaciju Udruženje „Electe“ Subotica, koje se bavi promocijom i organizacijom umetničkih događaja, a prvenstveno se fokusira na umetničku muziku. Kao potpredsednik organizacije, učestvuje u realizaciji velikog broja projekata, od kojih ističe svoje angažovanje na projektima: Festival umetničke muzike Femus (od 2011. godine), Koncertna sezona Subotice (od 2012. godine), International Piano Fest (od 2014. godine).

 

Reference

Studentski autorski radovi

ŠTRICKI, Tamara 2006
Svadbeni običaji i pesme bačkih Bunjevaca – seminarski rad

ŠTRICKI, Tamara 2007
Božićni običaji i pesme bačkih Bunjevaca – seminarski rad

ŠTRICKI, Tamara 2008
Basprim u muzičkoj tradiciji bačkih Bunjevaca – seminarski rad

ŠTRICKI, Tamara 2009
Harmonika u muzičkoj tradiciji bačkih Bunjevaca – seminarski rad

ŠTRICKI, Tamara 2012
Kraljički običaji Bunjevaca u Subotici i okolini – diplomski rad

 

Autorski radovi

ŠTRICKI SEG, Tamara 2014
Pi pi poka, si si soka, cvetaj ružo! – Etnoumlje, World Music Association Serbia, Jagodina

ŠTRICKI SEG, Tamara 2014
Etnomuzikološko-koreološki prilog istraživanju Kraljičkih običaja u Subotici – U: Tradicijska baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca, Zagreb

ŠTRICKI SEG, Tamara 2016
Narodna pesma u mzuičkoj građi Tumbas Pere Haje – U: Zbornik radova stručne tribune O životu i delu Tumbas Pere Haje, Subotički tamburaški orkestar, Subotica

ŠTRICKI SEG, Tamara 2016
Veliki mali Hajo – U: Etnoumlje, World Music Association Serbia, Jagodina

ŠTRICKI SEG, Tamara 2017
Nakićaj se, Lazare – U: Etnoumlje, World Music Association Serbia, Jagodina

ŠTRICKI SEG, Tamara 2017
Koncepcija udžbenika glazbene kulture Glazbena škrinjica od prvog do četvrtog razreda osnovne škole – U: Nova riječ, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica

ŠTRICKI, Tamara 2018
Prikaz radova Albe Vidakovoća posvećenih Đuri Arnoldu (1781-1848) – U: Vidakoviću u čast, Zbornik radova s međunarodnog simpozija prigodom 100. obljetnice rođenja i 50. obljetnice smrti Albe Vidakovića održanog 15.-18. svibnja 2014. godine u Subotici, ur. Miroslav Stantić, Katoličko društvo “Ivan Antunović”, Subotica

 

Koautorski radovi

ČERNELIĆ, dr Milana – ŠTRICKI SEG, Tamara 2014
Kraljički običaji – U: Tradicijska baština i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca, Zagreb

 

Udžbenici

TEMUNOVIĆ, Mira – TEMUNOVIĆ, Vojislav – ŠTRICKI SEG, Tamara – URŠAL, Margareta 2017
Glazbena škrinjica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udžbenik za predmet Muzička kultura za razrede osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

TEMUNOVIĆ, Mira – TEMUNOVIĆ, Vojislav – ŠTRICKI SEG, Tamara – URŠAL, Margareta 2018
Glazbena škrinjica 8. Udžbenik za predmet Muzička kultura za razrede osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

 

Recenzije

Alaj’ piva Šokica, 2012. Kompakt disk, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica.

Faljen Isus Divice, 2013. Kompakt disk, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica.

Naših prvih petnaest godina, 2015. Monografija, Festival bunjevački pisama, Subotica.

 

Linkovi

Youtube

Soundcloud

 

Kontakt

strickitam@yahoo.com

tamara@electe.org

tamarastrickiseg@gmail.com

https://www.facebook.com/tamara.stricki

https://www.linkedin.com/in/tamara-%C5%A1tricki-seg-150455107/