Electe

Nevena Radović

Rođena je u Banjaluci 1986. godine. Danas živi i radi u Subotici, u OŠ „Sveti Sava“ Subotica kao sekretar škole. Aktivan je član Udruženja “Electe” Subotica na funkciji Generalnog sekretara. Neveni su u udruženju povereni svi pravni i administrativni poslovi.
Pored svih obaveza, Nevena se aktivno uključuje u organizaciju i promociju svih projekata Udruženja “Electe”. Takođe, uspešno radi na marketinškom delu programa i kao web urednik održava electe.org.