Electe

Miloš Radović

Rođen je 05.10.1986. godine u Zenici. Nakon završene niže muzičke škole u Somboru i srednje muzičke škole u Subotici, upisuje studije klarineta na Akademiji umjetnosti u Banjaluci u klasi istaknutog muzičkog pedagoga i soliste mr Nikole Srdića. Još kao srednjoškolac imao je zapažene solističke nastupe, a na otvorenom takmičenju solista i kamernih ansambala duvača „Davorin Jenko“ u Beogradu 2004. godine, osvojio je drugo mesto.

Kao student Akademije umjetnosti u Banjaluci, učestvovao je u organizaciji i promociji više kulturnih projekata od kojih treba spomenuti „Veče savremene muzike“, gde je nastupio kao solista sa kompozicijama Henrija Tomasija i Louisa Cahuzaca. Kao orkestarski muzičar učestvovao je u izvođenju „Prve simfonije Republike Srpske“, kao i mnogim projektima pod dirigentskom palicom Darinke Matić Marović.

U toku studija bavio se studentskim organizovanjem i uspešno obavljao funkciju studenta prodekana. Svojim radom i angažovanjem doprineo je rešavanju brojnih studentskih problema. Pored svih angažovanja, nije izostalo ni usavršavanje na specijalističkim seminarima klarineta.

Od septembra 2010. godine radi kao profesor klarineta u nižoj i srednjoj Muzičkoj školi „Petar Konjović“ u Somboru. Imao je zapažene rezultate u pedagoškom radu, a njegovi učenici nastupali su na raznim takmičenjima gde su osvajali brojne nagrade.

Početkom 2010. godine u Subotici, u saradnji sa svojim kolegama osniva udruženje građana „Electe“ koje uspešno vodi kao pravni zastupnik i predsednik. Autor je brojnih projekata iz oblasti kulture i umetnosti od kojih treba izdvojiti „Harmoniju duše“ i, „Koncertnu sezonu Subotice“. Kao koordinator i izvršni direktor bavi se organizovanjem brojnih specijalističkih seminara i masterklasova koje su pohađali mnogi umetnici iz naše zemlje ali i inostranstva.