Electe

Anita Mrđanov

Rođena je 1989. godine u Subotici. Posle završene srednje Muzičke škole (vokalno-instrumentalni odsek, violina) i Gimnazije „Svetozar Marković“ (prirodno-matematički smer), 2008. godine upisala je osnovne studije muzikologije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Posle završenih osnovnih studija 2012. godine, upisala je master studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, koje trenutno završava u klasi prof. dr Ire Prodanov-Krajišnik.

2013. godine sa seminarskim radom (iz treće godine) iz predmeta Nacionalna istorija muzike u klasi prof. dr Marijane Kokanović-Marković osvojila je prvu nagradu na konkursu Mađarskog nacionalnog saveta (povodom Praznika mađarske nauke) sa naslovom Ferenc Gal (unapređivač kulturnog života u Vojvodini). Naučni rad je objavljen u časopisu Létünk, 2014. godine br. 1.

Od jeseni 2012. godine zaposlena je u OŠ „10. Oktobar“, a od 2013. godine i u OŠ „Miroslav Antić“ kao nastavnik muzičke kulture na srpskom i mađarskom jeziku. 2013/2014 školske godine radi i u srednjoj Muzičkoj školi Subotica, kao profesor predmeta Istorija muzike sa upoznavanjem muzičke literature i Nacionalna istorija muzike, takođe na oba nastavna jezika.

Pored svojih obaveza na Akademiji i članstva u Electe Udruženju učestvovala je na raznim festivalima i manifestacijama kao volonter odnosno član organizacionog tima, među kojima su Femus festival (2012, 2013, 2014), Festival Evropskog filma Palić (2012, 2013, 2014), NOMUS (2013), Etnofest (2013), Festival Omladine (2012), Festival nauke u Novom Sadu (2012) i Memorijal Isidor Bajić (2012).